Om oss

De fleste jobber i en organisasjon fordi de brenner for en sak, ikke fordi de elsker å verve medlemmer eller forberede regnskapspapirer til styremøter.

Vi i Orgpro er litt rare, og vi synes organisasjonsarbeid, administrasjon og økonomistyring er gøy…

La Orgpro ta seg av hele eller deler av driften av din organisasjon. Vi hjelper dere med å frigjøre tid. penger og ressurser til å fokusere innsatsen mot det dere brenner for!

Test gjerne ut enkeltelementer av tjenestene våre, eller vi kan drifte organisasjonen for dere. Vi dekker stort sett det meste av behovene til små organisasjoner, bortsett fra «saken» din, den er du eksperten på. Enten du brenner for humler og blomster, mennesker i nød eller vil skape fred på jord, så er målet vårt at du skal kunne bruke mest mulig av dine ressurser på å oppnå formålet til din organisasjon.