Tjenester

Orgpro kan drifte hele eller deler av organisasjonen for deg, og du får mer tid og ressurser til jobbe med det du brenner for!

Tjenester:

 • medlemsservice; medlemsdrift, verving, gjenbetalingsringing
 • giverservice; fundraising, kampanjer, giverrekruttering
 • kommunikasjon og synliggjøring; sosiale medier, organisasjonsutvikling
 • ledelse / management for hire
 • styrearbeid, strategiprosesser
 • administrasjon, daglig drift
 • økonomistyring og budsjett
 • innkjøp, kostnadskutt, forhandlinger
 • omorganisering og effektivisering av driften
 • kurs/kompetanse
 • HMS og personal
 • rekrutteringsprosesser
 • IT, nettsider, sosiale medier

Samarbeidspartnere:

Vi samarbeider med leverandører som vi vet fungerer både på innhold og med riktig pris.

 • Solidus (Medlems- og giversystem)
 • Bethics, S.A. de C.V. (nettside)

Av andre systemer benytter vi vanligvis WordPress, Visma, Tripletex, Office 365, Google